Státní stipendium pro cizince se ruší. Přineslo vůbec nějaké výsledky?

Svět se během posledních několika desítek let proměnil. Díky internetu je neuvěřitelně propojený. Vše se dá vyřídit během okamžiku. A to platí i pro studium v zahraničí.

Zájem o studium v ČR

Česko sice nepatří mezi univerzitní velmoci. Nemůže se pyšnit tak prestižními institucemi jako je například Oxford či Harvard. I přesto nabízí kvalitní systém vysokoškolského vzdělávání. Mezi takové můžeme zařadit například Karlovu univerzitu a ČVUT. S otevřením bran a postupným bořením jazykových bariér tak studium láká i zájemce ze zahraničí.

Není to tak dlouho, co studenti ze zahraničí museli své studium v České republice zdlouhavě a složitě zajišťovat. Díky relativně novému programu z roku 2014 se ale celý proces zrychlil a usnadnil. Navíc došlo ke srovnání možností pro domácí i zahraniční studenty, díky čemuž je v současnou chvíli snadnější získat finanční podporu v podobě stipendia.

Stipendium se ruší?

Zahraniční studenti na veřejných školách bez trvalého pobytu v České republice mohli podat žádost o stipendium v rámci tzv. rozvojové pomoci. Finanční pomoc je ale poskytována pouze pro vybrané obory a univerzity. A vypadá to, že pro příští akademický rok nebude možné skrze tento program získat finanční podporu vůbec.

Každopádně se ukázalo, že rozvojová pomoc přináší svoje ovoce. A to nejen v podobě zvýšené konkurence. Dalo možnost domácím studentům vybudovat zcela novou síť kontaktů. Výměna myšlenek a pocitů s cizincem, rozhovory v cizím jazyce a nahlédnutí do mentality jiného národa mnohdy přinesou víc než studium teorie. My tedy doufáme, že se v podobných krocích bude pokračovat i na dále. Svůj přínos to rozhodně mělo.