Kriminalita a znásilnění v Česku: Kolik z nich mají na svědomí cizinci?

U některých obyvatel Česka stále převládá přežitý pohled na cizince. Proto vám v tomto článku přinášíme přehled kriminality v našich luzích a hájích zaměřený především na znásilnění.

Jak jsou na tom cizinci?

Znásilnění je ohavný zločin, který spousta občanů stále chápe narušení osobní hrdosti. Kvůli tomu se řada poškozených bojí o svých problémech mluvit. V poslední době ale na tomto poli probíhá osvěta a boří se přežité názory. Spousta z těchto činů ovšem stále není potrestána. Následující data tedy berte s rezervou. Jedná se pouze o usvědčené pachatele.

Začněme malou osvětou v podobě demografické křivky. Ta se u cizinců a „domorodců“ výrazně liší. Zatímco u Čechů vidíme větší podíl starších lidí a dětí, mezi cizinci převládají zejména muži středního věku. Znásilnění ale mají v drtivé většině případů na svědomí Češi. V procentech vypadá graf takto:

  • pachatel z České republiky (86,1 procent),

  • pachatel ze Slovenska (4,1 procent)

  • pachatel z ostatních zemí EU (4,5 procenta)

  • pachatel z ostatních zemí (5,3 procent)

Kriminalita obecně

Co se zaplnění věznic týče, na tomto poli kralují Češi ještě výrazněji. Podle dat ČSÚ činí podíl cizinců ve věznicích 8 procent. Pod deseti procenty se pak udržel i počet krádeží či ohrožení pod vlivem návykové látky. Oproti tomu stalking (nebezpečné pronásledování) vykazuje až strašidelný 23 procentní podíl.

Házet však vinu pouze na cizince by bylo moc jednoduché. Být cizinec totiž neznamená připravovat si přímou cestu za mříže. Drtivá většina z nich sem migruje za prací, což ostatně dokazuje i demografická křivka. A v každé komunitě se bohužel najde i někdo, kdo nemá talent na dodržování zákonů. Platí to pro všechny, Čechy nevyjímaje.