Kdy se na Ukrajině odchází do důchodu?

Důchodová reforma se netýká jen naší země. Také vláda na Ukrajině měla v plánu zvýšit věk, ve kterém by museli lidé odejít do důchodu. Samozřejmě toto bylo v plánu ještě před ruskou invazí.

Kdy jdeme do důchodu my

V České republice právě probíhá důchodová reforma. Postupně se zvyšuje věk, ve kterém můžeme odejít do penze. Zatímco letos ještě mohou lidé odcházet do důchodu například v šedesáti letech a na odchod do penze má u žen vliv počet vychovaných dětí, zanedlouho se tyto podmínky změní. V roce 2030 totiž začne platit nové pravidlo. Zde půjdou muži i ženy do důchodu ve shodném věku, v 65 letech. Počet vychovaných dětí zde nebude hrát žádnou roli.

Na Ukrajině bylo v plánu věk pro penzi zvýšit

Identicky s námi se pro změny rozhodují i okolní země Evropské unie, ale také mimo ni. Zvyšující se délka dožití a s tím spojené výdaje na penze jsou znamením, že je třeba jednat. Některé země již nyní mají věk pro odchod do penze v úrovni vyšší než 65 let.

Také země, kde nyní probíhá válka, měla v plánu věk odchodu do penze změnit. Současné podmínky tak již nemusejí dlouho platit. Těžko ale předjímat, na kolik bude tato otázka v nejbližších letech nebo měsících otevřena.

V současné době chodí muži na Ukrajině do penze ve věku šedesáti let. Ženy do důchodu odcházejí dříve, ve věku 55 let.

Střední délka života na Ukrajině před válečným konfliktem

V roce 2019 byla střední délka života na Ukrajině 77,8 let v případě žen, 68 let v případě mužů. Ve stejné době byly tyto údaje v naší zemi 81,4 let pro ženy a 75,3 roků pro muže. Jedná se tedy o údaje ještě před pandemií.