Počet cizinců v Česku se neustále zvyšuje

Z růstu domácí ekonomiky mohou těžit všichni. Jakmile se ale stát dostane do bodu, kdy na domácím trhu chybí tisíce pracovních sil, je třeba najít rychlé a spolehlivé řešení. A tím se ukázali být zahraniční pracovníci.

Většinu tvoří EU

V Česku je podle záznamů Českého statistického úřadu téměř 700 tisíc cizinců. Oproti loňskému roku tedy došlo k nárůstu o více než 38 tisíc. Takto raketový růst je způsobený zejména vysokou poptávkou po nových pracovnících. Průmysl, stavebnictví a obchod by se bez zahraničních zaměstnanců už jen těžko obešli.

Podle statistik pochází 60 % cizinců ze států Evropské unie. Zhruba 240 tisíc pak ze třetích zemí. Více než polovinu z tohoto počtu tvoří ti, po nichž se pro vstup na trh práce nevyžaduje povolení. Pouhých 738 pracovníků ze zmiňovaných 240 tisíc pak mělo platnou modrou kartu. To je dokument, který opravňuje k zaměstnání a pobytu vysoce kvalifikované pracovníky.

Roste i počet živnostníků

Nejvyšší podíl cizinců na českém trhu tvoří Slováci (191 tisíc) a Ukrajinci (152 tisíc). Dále pak Poláci (45 tisíc), Rumuni (43 tisíc) a Bulhaři (34 tisíc). Zastoupení s více než deseti tisíci pracovníky mají ještě Maďaři (zhruba 18 tisíc), Rusové (15 tisíc) a Vietnamci (zhruba 13 tisíc). Zbylé národy pak představují přibližně 95 tisíc pracovníků.

Cizinci míří do Česka i s vidinou podnikatelského záměru. Růst na tomto poli je ale nižší. V polovině roku 2019 bylo živnostníků ze zahraničí 92 tisíc. Oproti roku 2018 došlo k nárůstu o pouhé 2,2 tisíce. Nejvíce v České republice podnikají Ukrajinci (22 tisíc) a Vietnamci (zhruba 21 tisíc).